Content Slider

Mediacja to najszybszy, najlepszy i najtańszy sposób rozwiązania konfliktów

Najszybszy, bo do porozumienia dochodzi zazwyczaj w ciągu godzin, w odróżnieniu od miesięcy czy lat procesów sądowych (i wyegzekwowania wyroku).

Najlepszy, bo porozumienie jest zgodną wolą obydwu stron, nie ma przegranych, nikt nie ma powodu utrudniać realizacji ugody, która może być dużo bardziej dopasowana do potrzeb obydwu stron niż wyrok sądu – mimo iż ma powagę takiego postanowienia.

Najtańszy, bo koszty są zwykle znacznie niższe niż wartość wpisu sądowego, nie ma także potrzeby opłacania adwokatów, pełnomocników. Godzina mediacji to 100-120 zł, często możliwe jest dojście do porozumienia w kilka godzin. Zatem średni koszt mediacji jest porównywalny ze sporządzeniem jednego-dwóch pism przez adwokata.

Mediacje są jedną z alternatywnych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W wielu kulturach formy takie istniały od tysięcy lat i z powodzeniem zastępowały sądownictwo.

Mediacja pozwala stronom na wypracowanie najlepszego rozwiązania, które jest akceptowane przez obie strony i daje poczucie sprawiedliwości. Odbywa się bez sądu i osądu – mediator jest bezstronny i neutralny, nie ocenia postępowania stron, nie określa winy, a pomaga spojrzeć pod kątem stosunków stron w przyszłości, poszukiwać porozumienia.

Nasze Centrum Mediacji prowadzi zespół zaangażowanych mediatorów zawsze otwartych na potrzeby klientów.

Mediatorzy z Warszawy pomogą Tobie rozwiązać wszelkie spory

Mediator Warszawa - znajdź nas w okolicy

Nasze Centrum Mediacji "Nadzieja" działa przede wszystkim w Warszawie i okolicy oraz w rejonie Iławy. W razie potrzeby możliwe jest działanie na terenie całego kraju.

Oferujemy m.in. wyjątkowo efektywną formę pracy: współmediację – prowadzoną przez dwie osoby, co uwzględnia różne punkty widzenia i pozwala na sprawniejsze formułowanie rozwiązań. Zapoznać się z naszym zespołem możesz tutaj.

Arbitraż zamiast pozwu- dlaczego warto iść na kompromis?

Sąd polubowny, czyli arbitraż zamiast pozwu

Arbitraż jest znaną metodą rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu powszechnego - jego rolę przyjmuje bezstronny arbiter. Jest alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych rozpraw w sądach powszechnych. Zanim złożysz pozew w sądzie zapoznaj się z możliwościami arbitrażu, negocjacji i mediacji.

Kiedy warto podjąć mediację? Mediator radzi!

  1. Kiedy mamy trudności w bezpośredniej rozmowie z drugą stroną konfliktu
  2. Kiedy strony są ze sobą blisko związane, lub żyją bardzo blisko bez możliwości odseparowania
  3. Kiedy utrzymanie dalszych bliskich stosunków między stronami jest bardzo ważne
  4. Kiedy strony wyczerpały możliwości bezpośrednich negocjacji i czują, że do rozwiązania konfliktu potrzebna jest pomoc zewnętrzna