Content Slider

Mediacja to najszybszy, najlepszy i najtańszy sposób rozwiązania konfliktów

  • Najszybszy, bo do porozumienia dochodzi zazwyczaj w ciągu godzin, w odróżnieniu od miesięcy czy lat procesów sądowych (i wyegzekwowania wyroku).
  • Najlepszy, bo porozumienie jest zgodną wolą obydwu stron, nie ma przegranych, nikt nie ma powodu utrudniać realizacji ugody, która może być dużo bardziej dopasowana do potrzeb obydwu stron niż wyrok sądu, a ma powagę takiego postanowienia.
  • Najtańszy, bo koszty są nieporównanie niższe niż wartość wpisu sądowego, nie ma także potrzeby opłacania adwokatów, pełnomocników. Godzina mediacji to 100-120 zł, Możliwe jest dojście do porozumienia w kilka godzin. Zatem średni koszt mediacji jest porównywalny ze sporządzeniem jednego-dwóch pism przez adwokata.

W wielu kulturach formy takie istniały od tysięcy lat i z powodzeniem zastępowały sądownictwo.

Mediacja pozwala stronom na wypracowanie najlepszego rozwiązania, które jest akceptowane przez obie strony i daje poczucie sprawiedliwości. Odbywa się bez sądu i osądu – mediator jest bezstronny i neutralny, nie ocenia postępowania stron, nie określa winy, a pomaga spojrzeć pod kątem stosunków stron w przyszłości, poszukiwać porozumienia.

Nasze Centrum Mediacji prowadzi zespół mediatorów o wysokich kompetencjach, zaangażowanych w pracę i zawsze otwartych na potrzeby klientów. Oferujemy m.in. wyjątkowo efektywną formę pracy: współmediację – prowadzoną przez dwie osoby, co uwzględnia różne punkty widzenia i pozwala na sprawniejsze formułowanie rozwiązań. Zapewniamy miłą, spokojną atmosferę i rozsądne ceny. Oferujemy także bogate możliwości wsparcia i rozwoju osobistego: szkoleń, coachingu, konsultacji i terapii. Szczególną uwagę przywiązujemy do kwestii związanych z sytuacją psychiczną osób w konflikcie np. stresu czy doskonalenia komunikacji międzyludzkiej. W przypadku rozmów biznesowych, negocjacji czy konfliktów proponujemy wsparcie profesjonalnego negocjatora lub grupy negocjatorów.

Prawie zawsze można się dogadać i doprowadzić do konsensusu, niezależnie czy spór dotyczy podziału majątku między rozwodzącą się parą, czy testamentu w rodzinie zmarłego. Zdecydowanie bezpieczniej, szybciej i taniej jest porozumieć się niż złożyć pozew i czekać na rozstrzygnięcie w sądzie gospodarczym lub sądzie rodzinnym. Nawet sytuacje tak nieprzyjemne jak rozwód mogą zostać rozwiązane dzięki działalności naszych mediatorów lub naszym poradom prawnym czy podczas terapii. Zamiast długich i niepewnych bojów sądowych, lepiej doprowadzić do szybkiej ugody!