Content Slider

Jesteśmy po to by przynieść światło zrozumienia w ciemnościach konfliktu. By dać ciepło i wsparcie gdy nie wiadomo co robić, gdy wszystkie rozwiązania wydają się złe lub niemożliwe.

Nasze Centrum Mediacji powstało w odpowiedzi na ogromne potrzeby porozumienia, jakie dostrzegaliśmy w otoczeniu: w naszych rodzinach, wśród znajomych, sąsiadów i w bliskich nam firmach. Co i raz obserwowaliśmy sytuacje, które dla stron były prawie nierozwiązywalne. Nie raz sami byliśmy stroną bardzo trudnego sporu. Jednak, patrząc z boku, dostrzegliśmy, że w wielu sporach największym problemem jest komunikacja pomiędzy stronami. A także trudność w dostrzeżeniu problemu po drugiej stronie i dużo negatywnych emocji.

Wiele spraw daje się wyjaśnić i rozstrzygnąć, o ile strony zaczną szczerze rozmawiać. Niestety, taka rozmowa jest trudna a często bez osoby trzeciej – mediatora – niemożliwa. Dlatego stworzyliśmy nasze Centrum, by pomagać w dostrzeganiu drugiej strony, jej problemu – rzucić na niego nowe światło i dać zaangażowanym w niego ludziom ciepło, pomagać osiągać porozumienie.

Do współpracy wybieramy osoby najlepsze, o największych predyspozycjach i umiejętnościach, podchodzących profesjonalnie do pracy i o dużym zaangażowaniu osobistym.

Zawsze staramy się stworzyć jak najlepsze warunki, także psychiczne, do prowadzenia mediacji. Oferujemy szeroką pomoc specjalistyczną (m.in. prawniczą, psychologiczną) spośród naszych ekspertów lub kierujemy do najlepszych fachowców na zewnątrz.

Gdy z jakichś powodów mediacja nie jest możliwa, nie zostawiamy nikogo z jego problemem – oferujemy inne formy pomocy: koncyliacje, negocjacje lub terapię i trening.

Naszym znakiem jest słońce, ponieważ wierzymy, że w każdym konflikcie może nadejść moment, kiedy znów wzejdzie światło i ciepło porozumienia

 

Zespół

Mediatorzy, negocjatorzy

 

dr Jarosław F. Słoń

mediacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie itp. oraz biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

koncyliacje i negocjacje

mgr Kaja Kann

mediacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie itp. oraz biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

koncyliacje

mgr Malgorzata Haller de Hallenburg

mediacje biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

mgr Katarzyna Grabowska

mediacje rodzinne, sąsiedzkie i inne cywilne

 

 

Eksperci współpracujący:

psychologia

Magdalena Kołodziejczyk – psycholog, zajmuje się poradnictwem osobistym oraz terapią dorosłych i dzieci

Anna Biernacka – psycholog, zajmuje się poradnictwem rodzinnym i terapią i dzieci

 

prawo

Agnieszka Winiarska-Smoczyńska – prawnik, adwokat, zajmuje się sprawami cywilnymi, spadkowymi, lokalowymi, ogólnie majątkowymi i rodzinnymi.

Marcin Smoczyński – prawnik, adwokat, zajmuje się sprawami cywilnymi spadkowymi i ogólnie majątkowymi.

inne

Milena Słoń – lekarz medycyny, ordynator oddziału ogólnego dużego szpitala, specjalizująca się w kompleksowej opiece nad osobami starszymi. Dysponuje bardzo szeroką wiedzą związaną z przyczynami chorób, urazów, niedyspozycji i potrafi wskazać sposoby zapobiegania im i właściwej formy opieki. Pomoc taka może być szczególnie wskazana w przypadkach konfliktów związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

możliwe również konsultacje socjologa, psychologa ewolucyjnego, kulturoznawcy i in.