Content Slider

 

 

Zanim oddasz sprawę do sądu

 

 

 

  • Jeśli występuje spór o zasadność naliczenia należności (faktury, kary umowne, odsetki itp
  • Jeśli zachodzi potrzeba renegocjacji umowy
  • Jeśli Twój kontrahent nie wywiązuje się ze zobowiązań
  • Jeśli masz konflikt ze wspólnikiem.
  • Jeśli trzeba podzielić wcześniej wspólny majątek (np. po rozwodzie, likwidacji spółki).
  • Jeśli zmierzacie lub trafiliście do arbitrażu, sądu gospodarczego, a chcecie zredukować koszty, zachować dalszą współpracę, podpisać lepszą ugodę.
  • Jeśli występuje spór o jakiekolwiek inne kwestie majątkowe dużej wartości.

To zanim oddasz sprawę do sądu podejmij mediacje – koszty są nieporównanie niższe, bardzo krótki jest czas i znaczne prawdopodobieństwo dojścia do ugody.

Istotne jest to, że firmom, mimo jednostkowego konfliktu, często współpraca nadal się opłaca, stąd porozumienie akceptowalne dla obydwu stron bywa lepsze niż wygrana w sądzie – nawet polubownym – pozwala dalej współpracować bez wzajemnej niechęci.