Content Slider

Arbitraż zamiast pozwu

Arbitraż

Arbitraż, czyli sąd polubowny, to metoda rozwiązywania konfliktów bez udziału sądu państwowego - jego rolę przyjmuje bezstronny arbiter. Jest alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych rozpraw w sądach powszechnych. Zanim wydasz krocie na prawników i sądy, sprawdź, czy nie lepiej skorzystać z mediacji lub arbitrażu.

Podstawowe Zalety:

  • Oszczędność czasu i kosztów. Sąd polubowny działa znacznie szybciej niż sądy powszechne, a rozprawy są znacznie tańsze niż zwykłe rozprawy sądowe.
  • Zasada tajności - Pełna poufność danych w sądzie polubownym.
  • Swoboda wyboru. Strony mają prawo wybrać czas oraz miejsce postępowania, a także mogą wybrać mediatora i arbitra.
  • W dowolnym momencie istnieje możliwość mediacji i ugody, co zmniejsza koszty postępowania prawnego.

Sąd Polubowny

Sąd polubowny jest sądem niepaństwowym i może orzekać w sprawach o prawa majątkowe i niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody stron. Najpowszechniej wykorzystywane są w sprawach gospodarczych dotyczących wysokich roszczeń finansowych, gdyż właśnie w tych przypadkach pozwalają na największe obniżenie kosztów postępowania. Jednak oszczędność występuje także w innych sprawach.

Arbitraż od mediacji różni się przede wszystkim tym, że ostateczny werdykt formułowany jest przez arbitra, który ocenia i osądza sprawę - czego mediator nie czyni. Mimo to, podczas arbitrażu istniej znacznie dalej idąca możliwość porozumienia i ugody pomiędzy stronami - większy jest wpływ stron na wynik.

Działalność sądów polubownych w Polsce jest uregulowana przez ustawę z dnia 28 Lipca 2005 roku. 

 

Sąd polubowny sposobem na ugodę, wybierz arbitraż zamiast pozwu w sądzie powszechnym.