Content Slider

Rozwód - nieprzyjemny zwrot historii w rodzinie zarówno dla rodziców jak i dzieci.

 

Rozwód a dzieci - dzieci w rozwodzie

Obowiązkowa mediacja w sprawach rozwodzących się małżeństw z małymi dziećmi nie jest próbą utrudnienia sprawy rozwodowej, lecz pozwala uniknąć niepotrzebnego sporu o dzieci dwojga rodziców o prawo opieki nad potomstwem. Największym nieszczęściem dla dzieci mającym bardzo negatywny wpływ na ich przyszłość jest brak obojga lub któregokolwiek z rodziców, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego zaleca się skorzystanie z mediacji. Chociaż pełna władza rodzicielska jest pożądana z reguły przez obie strony konfliktu, nie zawsze istnieje możliwość porozumienia pomiędzy stronami.

 

Rozwód ogólnie

Rozwód, czyli rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd powszechny na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jedyną możliwą okolicznością kończącą małżeństwo. Według polskiego prawa przesłanką do wzięcia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Pomimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeśli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci- dlatego tak ważna jest troska o dzieci w rozwodzie za pomocą skutecznej mediacji.

 

A może jednak jest nadzieja? - Uniknij sądu, skorzystaj z mediacji!

Nawet najtrudniejsze sytuacje udaje się rozwiązać dzięki skutecznym działaniom negocjatorów i mediatorów. Jeśli istnieje choć cień szansy, że uda się zachować w komplecie rodzinę, nie warto czekać z rozmową do jutra. Już dzisiaj zadbaj o dobro swoje, swojego małżonka i swoje dzieci. Nie pozwól na stresujące i wyniszczające dziecięcą psychikę sytuacje- skorzystaj z naszych mediatorów, żebyś już nigdy więcej nie musiał wpisywać w przeglądarce frazy "dzieci w rozwodzie" lub "rozwód a dzieci".