Content Slider

Nasze biuro

Marki, ul. Lisia 20A, tel. 502 325587

Stałe punkty spotkań

woj. mazowieckie:
Warszawa, Marki, ul. Lisia 20A
 
woj. warmińsko-mazurskie:
Iława

W szczególnych sytuacjach spotkania są możliwe również w innych miejscach (za zwrotem kosztów dojazdu i wynajęcia lokalu)

Spotkania mediacyjne wspólne dla obydwu (lub więcej) stron muszą odbywać się w miejscu neutralnym, zatem nie w mieszkaniu (firmie, innym powiązanym miejscu) jednej ze stron. Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie w przypadku spotkań przedmediacyjnych.

W przypadku negocjacji i koncyliacji umawiamy się indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy.