Content Slider

 

Sąd polubowny i arbitraż, a może mediacja - wypróbuj innych form bezsądowych metod rozwiązywania konfliktów.

 

Mediacja może być stosowana w niemal każdej dziedzinie życia:

Negocjacje i koncyliacje to dochodzenie do porozumienia za pośrednictwem innej osoby – negocjatora, koncyliatora.

Facylitacja to forma rozmowy czy negocjacji w obecności osoby nadzorującej jej formalne aspekty.

  • Facylitator wyłącznie pilnuje przestrzegania przyjętego regulaminu, nie włączając się żaden sposób w meritum sprawy.
  • Negocjator zwykle reprezentuje jedną ze stron.
  • Koncyliator reprezentuje obydwie strony i poszukuje wspólnego dla nich rozwiązania.

Mediacja jest metodą znacznie skuteczniejszą niż negocjacje, koncyliacje czy facylitacje. Dlatego powinny być stosowane tylko wtedy, gdy mediacja jest niemożliwa.

Koncyliacja lub negocjacje mogą prowadzić do podjęcia mediacji.

Negocjacje polecamy głównie jako formę dochodzenia do optymalnych warunków kontraktów biznesowych.

Niekiedy, gdy ostra faza konfliktu uniemożliwia mediacje, negocjacje mogą być pożyteczne w sprawach cywilnych, rodzinnych, sąsiedzkich itp.

W powyższych sytuacjach polecamy także koncyliację.

W sprawach gospodarczych niekiedy może być przydatna facylitacja lub arbitraż, jednak to mediacja pozostaje formą o najwyższej skuteczności.