Content Slider

 

Kiedy warto podjąć mediację?

Mediacja, mediacje mediator, mediatorzy, mediator sądowy, porozumienie, ugoda, konflikt

 

Niektóre z pośród ogólnych okoliczności dodatkowo sprzyjających podjęciu mediacji to:

 • silne emocje utrudniające rozmowę czy całościową ocenę sytuacji;
 • trudności w bezpośredniej rozmowie, np. związane z ekspresją jednej ze stron, trudnością z wysłuchaniem drugiej strony; 
 • konflikt ma związek z trudnością we wzajemnym rozumieniu się, rozumieniu problemu, podejściu do spornych spraw;
 • strony są ze sobą blisko związane, lub żyją bardzo blisko bez możliwości odseparowania;
 • utrzymanie dalszych bliskich stosunków między stronami jest bardzo ważne;
 • jedna ze stron nie czuje się bezpiecznie w rozmowie bez osób trzecich lub obawia się dominacji drugiej strony;
 • strony chcą zachować pełną kontrolę nad rozwiązaniem sporu;
 • strony wyczerpały możliwości bezpośrednich negocjacji i czują, że do rozwiązania konfliktu potrzebna jest pomoc zewnętrzna;
 • istotne jest zachowanie poufności;
 • należy uniknąć formalnych, publicznych procedur;
 • należy sprawę załatwić szybko;
 • należy uniknąć wysokich kosztów.