Content Slider

Mediacje, kodeks rodzinny, mediator, kodeks cywilny, mediator sądowy, porozumienie, ugoda,
pozew, wzór pozwu

Colleagues holding question mark signs in front of their faces Royalty Free Stock PhotoZazwyczaj dominuje przekonanie, że decyzja sądowa jest ostatecznym rozstrzygnięciem sporu. Że kończy to konflikt, a strona przeciwna będzie musiała zaakceptować (lub przynajmniej respektować) postanowienie sądu. W najgorszym razie decyzję sadową będzie zaś można „wyegzekwować”.

W realnym świecie sprawy wyglądają jednak inaczej – decyzja sądu najczęściej nie kończy, lecz staje się początkiem dalszych potyczek – prawnych i pozaprawnych (a często bezprawnych). Rzeczywiste rozstrzygnięcia mogą się ciągnąć przez lata a wyegzekwowanie ich jest w najlepszym razie bardzo trudne (i drogie). Bardzo na miejscu byłoby tu stwierdzenie „Nie mów, że masz to za sobą, póki naprawdę nie masz tego za sobą”, ale jeszcze prawdziwsze jest „Nigdy nie mów, że masz to za sobą”. A na pewno nie wtedy, gdy uzyskałeś odpowiednie orzeczenie sądu, czy może tylko wniosłeś właśnie sprawę (i oczekujesz sprawiedliwego i racjonalnego rozstrzygnięcia, które szybko wyegzekwujesz…).