Content Slider

Mity rozstrzygnięć sądowych

Droga sądowa postrzegana jest w wielu sporach jako rozwiązanie trudne, jednak sprawiedliwe, racjonalne i ostatecznie rozstrzygające. Niestety rzeczywistość wymiaru sprawiedliwości jest nieco inna, można mówić raczej o mitach związanych z tymi cechami rozstrzygnięć sądowych: