Content Slider

Nasz zespół mediatorów

Poniżej prezentujemy cały nasz zespół złożony z mediatorów sądowych, rodzinnych, gospodarczych itd. Mamy nadzieję, że przedstawiona lista zawiera wszelkie niezbędne informacje do poznania naszego zespołu - Centrum Mediacji Nadzieja.

[przed nazwiskami zdjęcia]

dr Jarosław F. Słoń

mediacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie itp. oraz biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

koncyliacje i negocjacje

mgr Kaja Kann

mediacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie itp. oraz biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

koncyliacje

mgr Malgorzata Haller de Hallenburg

mediacje biznesowe, gospodarcze i inne cywilne

mgr Katarzyna Grabowska

mediacje rodzinne, sąsiedzkie i inne cywilne

Eksperci współpracujący:

psychologia

Magdalena Kołodziejczyk – psycholog, zajmuje się poradnictwem osobistym oraz terapią dorosłych i dzieci

Anna Biernacka – psycholog, zajmuje się poradnictwem rodzinnym i terapią i dzieci

Lena Zwierzchowska – psycholog, zajmuje się poradnictwem dorosłych, m.in. sprawami rodzinnymi i majątkowymi.

prawo

Agnieszka Winiarska-Smoczyńska – prawnik, adwokat, zajmuje się sprawami cywilnymi, spadkowymi, lokalowymi, ogólnie majątkowymi i rodzinnymi.

Marcin Smoczyński – prawnik, adwokat, zajmuje się sprawami cywilnymi spadkowymi i ogólnie majątkowymi.

Joanna Słoń – prawnik, zajmuje się sprawami cywilnymi.

prawnik, zajmuje się sprawami gospodarczymi

inne

Milena Słoń – lekarz medycyny, ordynator oddziału ogólnego dużego szpitala, specjalizująca się w kompleksowej opiece nad osobami starszymi. Dysponuje bardzo szeroką wiedzą związaną z przyczynami chorób, urazów, niedyspozycji i potrafi wskazać sposoby zapobiegania im i właściwej formy opieki. Pomoc taka może być szczególnie wskazana w przypadkach konfliktów związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

możliwe również konsultacje socjologa, psychologa ewolucyjnego, kulturoznawcy i in.