Content Slider

Dla kogo

Skorzystaj z naszej oferty mediacji rodzinnych, które pomogą w sporze o dzieci.

Mediacje rodzinne

Wspomożemy Cię przy podziale majątku, pomożemy znaleźć porozumienie w sporze o opiekę nad dziećmi w rozwodzie. Konflikty rodzinne dotyczą bardzo wrażliwych spraw i powinny być rozwiązywane w drodze polubownej, a jedną z najskuteczniejszych jest mediacja.

 

 Kiedy kłócą się najbliżsi (obecni lub byli) rozmowa bywa najtrudniejsza.

 •  Jeśli trudno Ci znaleźć porozumienie z partnerem, jesteście w ostrym konflikcie, nie rozumiecie się – ale chcecie być ze sobą.

 • Jeśli w konflikcie nie potraficie ze sobą rozmawiać, lub drugie nie słucha, nie daje dojść do słowa, „zawsze ma rację” – ale z innych przyczyn musicie się porozumieć.
 • Jeśli partner chce wnieść o rozwód, a chciałbyś szukać porozumienia, naprawić związek, albo martwi Cię sytuacja dzieci w rozwodzie, ich udział w konflikcie.
 • Jeśli chcecie się rozstać i trudno się dogadać w sprawie opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, podziału majątku, zasad kontaktów po rozstaniu.
 • Jeśli rodzice chcą dokonać podziału majątku (spadkowego, niekoniecznie za pomocą testamentu) i zależy im na poczuciu sprawiedliwego podziału wśród dzieci.
 • Jeśli występują sprzeczne, trudne do pogodzenia interesy w rodzinie, jeśli inni naciskają na rozwiązanie jakiego nie możesz zaakceptować.
 • Jeśli mieszkacie razem i nie możecie ułożyć zasad współżycia – z dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem itd.
 • Jeśli zależy Ci, aby ktoś z rodziny podjął ważną dla Ciebie decyzję, a trudno Ci się z nim rozmawia.
 • Jeśli trafiliście do sądu rodzinnego, a chcecie zmniejszyć koszty, mieć wpływ na kształt porozumienia, podpisać bardziej elastyczną ugodę.
 • Jeśli występuje jakikolwiek inny konflikt w rodzinie...

   

  To właśnie mediacja jest wyjątkowo godnym polecenia, zazwyczaj bardzo skutecznym rozwiązaniem. Masz duże szanse dojść do satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Relacje rodzinne są zwykle wielowątkowe i nacechowane silnymi emocjami. Nawet wyrok sądowy wielu spraw nie załatwia, a może powodować jeszcze większy uraz u jednej ze stron. Dlatego warto podjąć mediację rodzinną i w jej trakcie uporządkować wszystkie ważne aspekty relacji, umożliwić lepsze wzajemne zrozumienie – i wyjść z rozwiązaniem, bez wzajemnej niechęci.

BIZNESMediacje biznesowe

Mediacje biznesowe, gospodarcze (i inne cywilne dla wartości przedmiotu sporu powyżej 100 tys. zł)

Rozwiązywanie problemów biznesowych bywa trudne, bo mimo sporu często chcemy dalej prowadzić interesy.

 

 • jeśli występuje spór o zasadność naliczenia należności (faktury, kary umowne, odsetki itp.),
 • jeśli Twój kontrahent nie wywiązuje się ze zobowiązań,
 • jeśli zachodzi potrzeba renegocjacji umowy,
 • jeśli masz konflikt ze wspólnikiem,
 • jeśli trzeba podzielić wcześniej wspólny majątek (np. po rozwodzie, likwidacji spółki),
 • jeśli zmierzacie lub trafiliście do arbitrażu, sądu gospodarczego, a chcecie zredukować koszty, zachować dalszą współpracę, podpisać lepszą ugodę,
 • jeśli występuje spór o jakiekolwiek inne kwestie majątkowe dużej wartości,

...to zanim oddasz sprawę do sądu podejmij mediacje – koszty są nieporównanie niższe, bardzo krótki jest jej czas i znaczne prawdopodobieństwo dojścia do ugody.

Mediacje sąsiedzkie

Spory z sąsiadami mogą nieźle dać po kieszeni i nerwach nawet najbardziej rozważnym ludziom. Z tego powodu oferujemy mediacje.  Skorzystaj z naszej pomocy.

 

 • Może masz uciążliwego sąsiada, na którego nic nie działa, uważasz, że pozostaje jednie postawienie go przed sądem?
 • A może nie znosisz swojego sąsiada bo jest nierozwiązany, zadawniony spór „o miedzę”?
 • Chcesz dokonać inwestycji na którą sąsiad nie chce się zgodzić, bo uważa, że będzie dla niego szkodliwa?
 • A może sąsiad ciągle czepia się, bezprawnie narzuca Ci jakieś rozwiązania, czy też odmawia prostych rzeczy, które ułatwiły by Wam życie?

To zanim pójdziesz do sądu, czy rozpoczniesz wojnę z sąsiadem (albo wejdziesz na jej wyższy poziom) – przyjdźcie na mediację. To metoda znajdowania rozwiązań szybka, niezbyt droga, a najczęściej bardzo skuteczna.

Warto podkreślić, że mediacja pozwala lepiej ułożyć stosunki sąsiedzkie w przyszłości. Po wyroku sądowym zwykle jedna ze stron czuje się skrzywdzona i napięcie w stosunkach pozostaje. W efekcie mediacji obie strony czują, że ich interesy zostały choć częściowo zaspokojone, racje uznane i występuje większe wzajemne zrozumienie, mające wpływ na przyszłe relacje.

 

Mediacje rówieśnicze

 

Tego typu mediacje bywają trudne. Konflikty wśród młodych ludzi są często bardzo emocjonalne. Mediacja nie tylko pomaga je rozwiązać ale kształci także lepsze postawy na przyszłość.

 • Jeśli woje dziecko jest w silnym konflikcie z kolegą lub większą liczbą osób,

 • jeśli ma problemy z akceptacją w klasie, często dochodzi do ostrych kłótni,

 • jeśli doszło do groźnej bójki, lub często dochodzi do siłowych prób rozwiązywania sporów,
 • jeśli ma kłopoty w komunikacji z osobami na których mu zależy,

 

to najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest podjąć mediację. W przypadku młodych ludzi lepiej podjąć je jak najszybciej, bo łatwo dochodzi do niekontrolowanej eskalacji konfliktu. Lepiej jest, pozwolić by w drodze mediacji młodzi ludzie sami osiągnęli porozumienie, niż zawierać je pomiędzy rodzicami „ponad głowami” dzieci. Porozumienie mediacyjne pozwala zachować wrażenie kontroli nad swoim życiem oraz uczy odpowiedzialności, współpracy, rozumienia potrzeb innych i przyczyn konfliktu.

 

Mediacje w innych sytuacjach


Innymi często występującymi konfliktami, w których mediacje mogą być z powodzeniem stosowane są:

 • konflikty pracownicze, w tym pomiędzy pracownikami, pomiędzy podwładnym a przełożonym, pomiędzy zespołem a pracownikiem czy przełożonym itp.;
 • pracownicze spory zbiorowe – pomiędzy pracownikami a kierownictwem, właścicielem przedsiębiorstwa;
 • inne spory zbiorowe, np. mieszkańcy-samorząd lokalny, zwłaszcza w przypadkach nowych inwestycji;
 • wewnątrz organizacji społecznych, politycznych, pozarządowych itd. Nawet jeśli występuje instytucja sądu wewnętrznego, lepiej konflikt najpierw poddać mediacji;
 • spory klient-sprzedawca czy dostawca usługi;
 • mediacje w sprawach karnych, także z udziałem nieletnich sprawców, na które kieruje sąd;
 • i wiele innych – niemal każdy rodzaj sporu może być rozstrzygnięty w drodze mediacji.

Często osobno wyróżniane są także mediacje w sprawach transgranicznych – warto wiedzieć, że nawet gdy spór wykracza poza kraj, mediacja nadal jest możliwa i często skuteczna.

 

Przeciwwskazania do mediacji

Mediacja jednak nie zawsze jest możliwa lub bywa mniej skuteczna

Mediacje, ugoda, arbitraż, sąd gospodarczy, rozwód, podział majątku, mediacja, sąd polubowny, pozew – warszawa

Pewne okoliczności mogą uniemożliwiać lub znacząco zmniejszać możliwości mediacji. Najczęściej są to:

 • brak realnej zgody drugiej strony na podjęcie mediacji;
 • zaburzenia umysłowe lub emocjonalne strony, uzależnienie;
 • niezdolność do podjęcia wiążących decyzji (m.in. ubezwłasnowolnienie, wielokrotne niedotrzymywanie zobowiązań);
 • znacząca przewaga jednej ze stron lub takie postrzeganie przez nią sytuacji;
 • niezdolność do trzeźwej, kulturalnej komunikacji;
 • traumatyczne przeżycia związane z przedmiotem sporu;
 • trwała przemoc w relacjach między stronami;
 • którejś ze stron nie zależy na porozumieniu lub może wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu;
 • pewność osiągnięcia bardziej satysfakcjonujących rozwiązań na innej drodze (np. sądowej) przez jedną ze stron (zazwyczaj będąca tylko subiektywnym przekonaniem – patrz „mity rozstrzygnięć sądowych”).