Content Slider

WCZEŚNIEJ TANIEJ

przy opłacie co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia (terapii, mediacji): –5% Promocję można łączyć z innymi!

ZIMOWE MEDIACJE

 W okresie od 1 grudnia 2013 do 21 marca 2014 roku współmediacja w cenie zwykłej mediacji.

WIĘCEJ TYM TANIEJ

Przy jednoczesnym wykupieniu szkolenia (terapii itp.) dla więcej niż jednej osoby taniej! Przy 2 osobach: –10%, przy 3-4 osobach: –20%, przy 5-6 osobach: –25%, przy większej liczbie osób niż 6: –30%